SCV100

Rolls-Royce Silver Cloud lll Saloon James Young

€ 195.000,-
Plan een afspraak

English down below
Deutsch am unteren Rand

Volledige fotoreportage op: www.mossinkoffautomotive.nl
Full Photoreport at: www.mossinkoffautomotive.nl
Vollständiger Fotobericht: www.mossinkoffautomotive.nl

De Rolls-Royce Silver Cloud werd voor het eerst geïntroduceerd in 1955, weliswaar met een vooroorlogse 4,9-liter zescilindermotor. Het werd in 1959 opgewaardeerd naar de Cloud II-status met de introductie van een moderne 6,2-liter OHV V-8-motor, die de auto letterlijk transformeerde. De laatste versie, de Silver Cloud III uit 1962, had een meer aflopende motorkaplijn en radiator voor beter zicht, geïntegreerde richtingaanwijzers in het voorspatbord, vier koplampen versus twee en extra vermogen. Rolls-Royce citeerde nooit paardenkrachtcijfers, maar gaf er de voorkeur aan op te merken dat het aantal pk’s ‘voldoende’ was. Een totaal van 7.248 eenheden werden gebouwd tijdens de productierun, waaronder 2.556 Silver Cloud III’s met standaard chassis (1.072 met linkse besturing) voordat de laatste eenheden Crewe verlieten in 1966.

Hoewel Silver Clouds standaard carrosserieën van geperst staal bevatte, was op verzoek van de klant maatwerk mogelijk. In 1964 was James Young uit Bromley, Kent, Engeland, de laatste traditionele onafhankelijke carrosseriebouwer die aan Rolls-Royce-chassis werkte, waarbij Mulliner en Park Ward beide onder de auspiciën van de fabriek vielen. James Young bleef zich specialiseren in hetzelfde uitstekende werk dat het altijd had gedaan, het bouwen van carrosserieën die traditioneel werden vervaardigd met de beste materialen en altijd met een zeer subtiel sportief ontwerp. Weinigen weerspiegelden het ethos van de carrosseriebouwer zo als stijlnummer SCV100, een vierdeurs lichtmetalen sedan die hun eigen versie was van de beroemde aanverwante "Flying Spur”. Hij was zeker stylistischer, met typische James Young-kenmerken zoals sierlijke veerachtige deurgrepen en de subtiele fenderlijn die werd gedeeld met andere stijlen die in deze periode door de carrosseriebouwer werden gecreëerd.

Deze Silver Cloud III met zijn aluminium carrosserie van James Young is een van de slechts 20 sportberlines die van deze stijl zijn geproduceerd, SCV100. Zoals alle Cloud III’s, is deze ook uitgerust met stuur en rembekrachtiging, airco, elektrische ramen, wollen vloerbedekking en armleuningen voor en achter. Extra fabriekskenmerken zijn onder meer prachtig afgewerkte houten inlays, leder interieur inclusief volledig lederen deurpanelen met kaartvakken, Smiths-instrumenten, een Everflex zonnedak, grijze mohair hemelbekleding, kaartverlichting op de achterbank, samen met voor- en achterbumperoverrijders, white wall tires en Lucas grootlicht.

Volgens fabrieksgegevens van de Rolls-Royce Foundation werd dit bijzondere exemplaar geleverd op 28-01-1964 als een “chassis only, om vervolgens afgebouwd te worden bij James Young. Afgewerkt in een verfijnde Sable boven een bijpassend lederen interieur. Alle documentatie hiervan is aanwezig, zelfs de chassis build cards, engine build cards en roadtest cards van de fabriek zijn bij de auto.

Hierna is de auto geleverd aan eerste eigenaar John F. Cox in augustus 1964. Hierna kende deze auto slechts enkele eigenaren alvorens deze in 2011 in bezit kwam van de laatste eigenaar, liefhebber en verzamelaar Jim Snyder. Bij aankoop verkeerde de auto in gedateerde, maarzeer gave en origineleconditie. Vervolgens heeft hij de Rolls-Royce in werkelijke nieuwstaat teruggebracht door middel van een van de meest uitvoerige,kwalitatief hoogstaande en volledige restauraties welke wij ooit aan een auto hebben gezien. In de periode van 2011 tot 2014 is er bij een de meest gerenommeerde specialist in Amerika “Crown Hill” voor ruim €340.000 aan restauratiewerkzaamheden uitgevoerd. Waarvan alle facturen aanwezig. Aan werkelijk ieder detail van de auto is aandacht besteed, het afwerkingsniveau is dan ook uitzonderlijk te noemen. Uiteraard is ook deze restauratie volledig gedocumenteerd bij de auto aanwezig. Als voorbeeld werd aan de techniek zoals de complete aandrijflijn en onderstel alleen al €105.000 uitgegeven.

We kunnen stellen dat het hier gaat om het mooiste overgebleven exemplaar van de 20 geproduceerde Rolls-Royce’s Silver Cloud lll James Young.

The Rolls-Royce Silver Cloud was first introduced in 1955, albeit with a pre-war 4.9-litre six-cylinder engine. It was upgraded to Cloud II status in 1959 with the introduction of a modern 6.2-liter OHV V-8 engine, which literally transformed the car. The last version, the 1962 Silver Cloud III, had a more sloping hood line and radiator for better visibility, integrated turn signals in the front fender, four headlights versus two and extra power. Rolls-Royce never quoted horsepower figures, preferring to note that the horsepower was "sufficient." A total of 7,248 units were built during the production run, including 2,556 Silver Cloud IIIs with standard chassis (1,072 with left-hand drive) before the last units left Crewe in 1966.

Although Silver Clouds featured pressed steel bodies as standard, customization was available upon customer request. In 1964, James Young of Bromley, Kent, England, was the last traditional independent coachbuilder to work on Rolls-Royce chassis, with Mulliner and Park Ward both under the auspices of the factory. James Young continued to specialize in the same excellent work it had always done, building bodies traditionally manufactured with the best materials and always with a very subtle sporty design. Few reflected the coachbuilder’s ethos as much as the style number SCV100, a four-door alloy sedan that was their own version of the famously related "Flying Spur". It was certainly more stylistic, with signature James Young features such as graceful spring-like door handles and the subtle fender line that was shared with other styles created by the coachbuilder during this period.

This Silver Cloud III with its aluminum body by James Young is one of only 20 sports saloons produced of this style, SCV100. Like all Cloud IIIs, it also comes with power steering and power brakes, air conditioning, electric windows, wool carpeting and front and rear armrests. Additional factory features include beautifully finished wood inlays, leather interior including full leather door panels with map pockets, Smiths instruments, an Everflex sunroof, gray mohair headliner, rear map lights, along with front and rear bumper overriders, white wall tires and Lucas high beam.

According to factory data from the Rolls-Royce Foundation, this special example was delivered on 28-01-1964 as a “chassis only, to be completed by James Young. Finished in a refined Sable over a matching leather interior. All documentation of this is present, even the chassis build cards, engine build cards and road test cards from the factory are with the car.

After this, the car was delivered to first owner John F. Cox in August 1964. After this, this car had only a few owners before it came into the possession of the last owner, enthusiast and collector Jim Snyder in 2011. When purchased, the car was in dated, but very intact and original condition. He then restored the Rolls-Royce to true mint condition through one of the most extensive, high-quality and complete restorations we have ever seen on a car. In the period from 2011 to 2014, the most renowned specialist in America “Crown Hill” carried out restoration work for more than €340,000. All invoices present. Attention has been paid to every detail of the car, the level of finish is therefore exceptional. Of course, this restoration is also fully documented with the car. As an example, €105,000 was spent on technology such as the complete powertrain and chassis alone.

We can say that this is the most beautiful surviving example of the 20 Rolls-Royce’s Silver Cloud lll James Young produced.

Der Rolls-Royce Silver Cloud wurde erstmals 1955 vorgestellt, allerdings mit einem 4,9-Liter-Sechszylindermotor aus der Vorkriegszeit. Es wurde 1959 mit der Einführung eines modernen 6,2-Liter-OHV-V-8-Motors auf Cloud II-Status aufgerüstet, der das Auto buchstäblich veränderte. Die letzte Version, der Silver Cloud III von 1962, hatte eine stärker geneigte Motorhaube und einen Kühler für bessere Sicht, integrierte Blinker im vorderen Kotflügel, vier Scheinwerfer gegenüber zwei und mehr Leistung. Rolls-Royce hat niemals Pferdestärken angegeben, sondern lieber darauf hingewiesen, dass die Pferdestärken "ausreichend" waren. Während des Produktionslaufs wurden insgesamt 7.248 Einheiten gebaut, darunter 2.556 Silver Cloud III mit Standardchassis (1.072 mit Linkslenkung), bevor die letzten Einheiten 1966 Crewe verließen.

Obwohl Silver Clouds standardmäßig mit gepressten Stahlkörpern ausgestattet waren, war eine Anpassung auf Kundenwunsch möglich. 1964 war James Young aus Bromley, Kent, England, der letzte traditionelle unabhängige Karosseriebauer, der an Rolls-Royce-Chassis arbeitete, wobei Mulliner und Park Ward beide unter der Schirmherrschaft der Fabrik standen. James Young spezialisierte sich weiterhin auf die gleiche hervorragende Arbeit, die er schon immer geleistet hatte, und baute traditionell hergestellte Karosserien aus den besten Materialien und immer mit einem sehr subtilen sportlichen Design. Nur wenige spiegelten das Ethos des Karosseriebauers so sehr wider wie die Modellnummer SCV100, eine viertürige Alu-Limousine, die ihre eigene Version des berühmt verwandten „Flying Spur“ war. Sie war sicherlich stilistischer, mit charakteristischen James-Young-Merkmalen wie einem anmutigen Feder-ähnlichen Design Türgriffe und die subtile Kotflügellinie, die mit anderen Stilen des Karosseriebauers aus dieser Zeit geteilt wurde.

Dieser Silver Cloud III mit seiner Aluminiumkarosserie von James Young ist einer von nur 20 Sportlimousinen dieses Typs, SCV100. Wie alle Cloud IIIs ist auch er mit Servolenkung und Servobremsen, Klimaanlage, elektrischen Fensterhebern, Wollteppichen sowie vorderen und hinteren Armlehnen ausgestattet. Zu den weiteren Werksmerkmalen gehören wunderschön verarbeitete Holzintarsien, eine Lederausstattung einschließlich Türverkleidungen aus Vollleder mit Kartentaschen, Smiths-Instrumente, ein Everflex-Schiebedach, ein grauer Dachhimmel aus Mohair, hintere Kartenleuchten sowie vordere und hintere Stoßstangen-Overrider, Weißwandreifen und Lucas-Fernlicht .

Laut Werksangaben der Rolls-Royce Foundation wurde dieses Sonderexemplar am 28.01.1964 als „chassis only, to be complete by James Young. Veredelt in einem raffinierten Sable über einer passenden Lederausstattung. Alle Unterlagen dazu sind vorhanden, sogar die Fahrgestellbaukarten, Motorbaukarten und Straßentestkarten aus der Fabrik sind beim Auto.

Danach wurde das Auto im August 1964 an den Erstbesitzer John F. Cox ausgeliefert. Danach hatte dieses Auto nur wenige Besitzer, bevor es 2011 in den Besitz des letzten Besitzers, Enthusiasten und Sammlers Jim Snyder kam. Beim Kauf war das Auto in einem veralteten, aber sehr intakten und originalen Zustand. Anschließend restaurierte er den Rolls-Royce durch eine der umfassendsten, hochwertigsten und vollständigsten Restaurierungen, die wir je an einem Auto gesehen haben, in einen absolut neuwertigen Zustand. Im Zeitraum von 2011 bis 2014 führte der renommierteste Spezialist Amerikas „Crown Hill“ Restaurierungsarbeiten für mehr als 340.000 Euro durch. Davon sind alle Rechnungen vorhanden. Jedem Detail des Autos wurde Aufmerksamkeit geschenkt, das Finish ist daher außergewöhnlich. Selbstverständlich ist auch diese Restaurierung mit dem Auto vollständig dokumentiert. Beispielsweise wurden allein für Technik wie den kompletten Antriebsstrang und das Fahrwerk 105.000 Euro ausgegeben.

Wir können sagen, dass dies das schönste erhaltene Exemplar der 20 von James Young produzierten Rolls-Royce Silver Cloud lll ist.

Specificaties

Vermogen motor pk0

Kleur

Basiskleurzwart

Bouwjaar

1964

Vermogen

0 pk

Brandstof

Benzine

Kleur

zwart

Prijs

€ 195.000,-

Kilometerstand

4.376 mijl

Transmissie

Automaat

Kennismaken met de auto van jouw dromen?